Darba kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība (.pdf)

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi (.pdf)

Vienotā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (aktualizēti) (.pdf)

Stadiona iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi (.pdf)

Kārtība, kādā tiek īstenota Pamatizglītības otrā posma (7.-9.kl.) izglītības programma (.pdf)

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2019 (.pdf) 

 

Auto mācības apmaksas kārtība vidusskolēniem (.pdf)

  

Metodiskās padomes darbības kārtība (.pdf)
Metodisko komisiju darbības kārtība (.pdf)

 

1. semestra plānojums 2015./2016. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2015./2016. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2016./2017. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2016./2017. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2017./2018. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2017./2018. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2018./2019. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2018./2019. m.g. (.pdf)

2019./2020. m.g. plānojums (Google kalendāra vidē)

 

Bibliotēkas reglaments (.pdf)
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (.pdf)

 

Izglītojamo formas tērpu lietošanas kārtība (.pdf)

Mobilo ierīču lietošanas kārtība (.pdf)

Skolēna kartes lietošanas kārtība (aktualizēta) (.pdf)

5.-12. klašu skolēnu individuālo skapīšu lietošanas kārtība (.pdf)

Mācību ekskursiju, pārgājienu un klases kolektīvu izzinošu ekskursiju organizēšanas kārtība (.pdf)

© 2019 Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai