Dokumenti

Bibliotēkas reglaments (.pdf)
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (.pdf)


Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkas pasākumu plāns
2018./2019. mācību gada I semestrim


Septembris

 1. Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (03.09.-07.09.2018.)
 2. Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru.
 3. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 4. Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Dzejas dienas. Literatūras izstāde.
 6. Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem, literatūras izstāde.
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Es – bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar 1.klašu klašu audzinātājiem).
 9. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 10. Preses izdevumu abonēšana 2019.gadam.


Oktobris

 1. Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2019./2020.m.g
 2. Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 3. Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 4. Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Grāmatas uzbūve” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 6. Literatūras un muzeja krājumu materiālu izstāde “Tautas fronte”, veltīta Latvijas Tautas frontes dibināšanas 30.gadadienai (1988.8.oktobris).
 7. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 8. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem)
 9. Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 10. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-6. klašu skolēniem.
 11. Bibliotēkas krājuma uzskaites salīdzināšana ar Ķeguma domes grāmatvedības datiem, sagatavošanās gada inventarizācijai.


Novembris

 1. Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 2. Tematiska literatūras izstāde „Latvija - 100!”
 3. Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 7.-12.klašu skolēniem.
 4. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 5. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 6. Bibliotēkas piedalīšanās Latvijas simtgades svinībām veltītajā konkursā “100 gadi – 100 minūtēs”, sagatavojot un vadot kultūras, mākslas un literatūras radošo darbnīcu 6.-8. klašu un 9.-12.klašu komandām (9.11., 12.11.).
 7. Bibliotēkas krājuma salīdzināšana ar Ķeguma domes Grāmatvedības datiem,


Decembris

 1. „Jautrie Ziemassvētki”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 2. Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās.
 3. Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 4. “Piektdienu kinofilmas” (latviešu kinofilmu skatīšanās piektdienu pēcpusdienās, filmu tēmas saskaņojot ar skolēniem apgūstamajiem literārajiem darbiem).
 5. Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Bibliotekāre E.Krēmere

© 2018 Ķeguma komercvidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai