Skolas nolikums (.pdf)

Darba kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

Iekšējās kārtības noteikumi (aktualizēti) (.pdf)

Fotografēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtība (.pdf)

Personu datu apstrādes aizsardzības iekšējie noteikumi (.pdf)

Vienotā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (aktualizēti) (.pdf)

Stadiona iekšējās kārtības noteikumi (.pdf)

Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi (.pdf)

 

Kārtība par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu izstrādi un aizstāvēšanu (.pdf)

Izglītojamo uzstāšanās un darbu prezentēšanas vadlīnijas (.pdf)

 

Auto mācības apmaksas kārtība vidusskolēniem (.pdf)

 

Skolas attīstības plāna prioritātes 2015.-2018. gadam (.pdf)

Pašnovērtējuma ziņojums (.pdf)

 

Metodiskās padomes darbības kārtība (.pdf)
Metodisko komisiju darbības kārtība (.pdf)

 

1. semestra plānojums 2015./2016. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2015./2016. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2016./2017. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2016./2017. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2017./2018. m.g. (.pdf)
2. semestra plānojums 2017./2018. m.g. (.pdf)

1. semestra plānojums 2018./2019. m.g. (.pdf)

 

Bibliotēkas reglaments (.pdf)
Bibliotēkas lietošanas noteikumi (.pdf)

 

Konkursa "Labākā klase" nolikums (.pdf)

Skolēnu formas tērpu lietošanas kārtība (aktualizēta) (.pdf)

Mobilo ierīču lietošanas kārtība (.pdf)

Skolēna kartes lietošanas kārtība (.pdf)

5.-12. klašu skolēnu individuālo skapīšu lietošanas kārtība (.pdf)

Mācību ekskursiju, pārgājienu un klases kolektīvu izzinošu ekskursiju organizēšanas kārtība (.pdf)

© 2018 Ķeguma komercvidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai