Pieejamības rīki

Skolas padome 2023./2024.m.g.

 

Skolas padomes priekšsēdētāja

Antra Ricika, mob.t. 29277309

 

Vecāki

1.a, Mārtiņš Brauns
1.b, Ilze Dziemisova
1.c, Zane Mundure
2.a, 4.b, Līga Bērziņa
2.b, Signe Trence
3.a, Kristīne Jansone
3.b, Andris Zābelis
4.a, Linda Neimane
4.c, Beāte Griņēviča
5.a, Iluta Jansone
5.b, Dace Robežgruntniece
5.c, Sanita Vītola-Hmeļevska
6.a, Kristīne Grase
6.b, Vita Laučjuna
7.a, Ilze Krastiņa
7.b, Lāsma Grigorjeva
8.a, Einārs Polis, Linda Siliņa
8.b, Māris Rožkalns
9.a, Antra Ricika
9.b, Edgars Kurpnieks
12., Maija Janševska

 

Skolēni
11., Krista Bužeriņa

 

Skolotāji
Ilze Krastiņa
Agita Ziediņa
Vladimirs Samohins
Signe Jana Rubīna
Liene Seržante

© 2019 Ķeguma vidusskola