Izglītības programmas

Ķeguma komercnovirziena vidusskola piedāvā šādas mācību programmas:

  • Pamatizglītības programma (kods 21011111).
  • Pamatizglītības 2.posma (7.-9.kl.) izglītības programma (kods 23011111).
  • Speciālās pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811).
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 2105611).
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
  • Vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programma (komerczinības, kods 31014011).
© 2019 Ķeguma vidusskola