Pieejamības rīki

sk 3580b

Vladimirs Samohins

Skolas direktors

SK 1528b

Ilze Krastiņa

Vietniece izglītības darbā

sk 0116b

Sandra Bērziņa

Vietniece audzināšanas darbā

Liene Seržante

Liene Seržante

Vietniece audzināšanas darbā

teh 9134b

Didzis Pudriķis

Vietnieks saimnieciskajos jautājumos

© 2019 Ķeguma vidusskola