Pašnovērtējuma ziņojums 2020 (.pdf)

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021. (publiskojamā daļa) (.pdf)

Darba plānojums (Google kalendāra vidē)

Videonovērošanas iekšējā personas datu apstrādes aizsardzības kārtība (.pdf)

Ar skolas dokumentāciju var iepazīties izglītības iestādē pie lietvedes vai E-klasē ar savu reģistrēto izglītības iestādes E-klases lietotāju.

 

Datu privātuma politika

Ķeguma komercnovirziena vidusskola savā darbībā ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas, Fizisko personu datu apstrādes likuma un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības attiecībā uz personas datu apstrādes likumīgumu un aizsardzību.

Datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju par galvenajiem mūsu veiktajiem personas datu apstrādes nolūkiem, to tiesisko pamatojumu un citu informāciju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.panta nosacījumiem:

Pārzinis: Ķeguma komercnovirziena vidusskola.
Adrese: Skolas iela 10, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, reģistrācijas Nr. 4313900201
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālrunis: 65055275

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

 • Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;
 • Personāllietu uzskaite;
 • Pretendentu uzskaite;
 • Lietvedības dokumentu uzskaite;
 • Video novērošana;
 • Personu iekļūšanas un izkļūšanas no skolas reģistrācija.

 

Pārzinis: Ķeguma novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 1, Ķegums, Ķeguma novads, LV-5020, reģistrācijas Nr. 90000013682
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Tālrunis: 65038883
Datu aizsardzības speciālists: Iluta Jansone, tālr.: +371 22041406, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Personas datu apstrādes pamatnolūki:

 • Grāmatvedības uzskaite;
 • Izglītības iestāžu audzēkņu uzskaite;
 • Personāllietu uzskaite;
 • Pretendentu uzskaite;
 • Lietvedības dokumentu uzskaite.

 

Personas datu apstrādes juridiskais pamatojums:
Mūsu veiktās personas datu apstrādes likumīgumu nosaka vismaz viens no šādiem pamatojumiem:
Datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.
Apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;
Apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktos noteikto pienākumu izpildei;
Apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses;
Apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.
Personas datu papildus ieguves avoti: Datu subjekta sniegtā informācija. Atsevišķiem nolūkiem personas dati tiek iegūti arī no valsts informāciju sistēmām.

Personas datu kategorijas: Tikai personas, kuras ir iesaistītas attiecīgā personas datu nolūka īstenošanai.

Personas datu glabāšanas ilgums: glabāšanas ilgums ir atkarīgs no attiecīgā personas datu apstrādes nolūka, nepārsniedzot termiņu, kas ir noteikts Latvijas Republikas tiesību aktos.

Personas datu saņēmēji: Datu subjekts par sevi; Ķeguma novada pašvaldības pilnvaroti darbinieki; Apstrādātājs tikai tādā apjomā, lai apstrādātājs varētu nodrošināt un sniegt pakalpojumu Ķeguma novada pašvaldībai atbilstoši savstarpēji noslēgtajam līgumam; Valsts kontrolējošās institūcijas (ja tām ir atbilstošs pilnvarojums). Personas dati netiek nosūtīti uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām.

Datu subjekta tiesības: Datu subjekta tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt pārzinim piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz sevi, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; atsaukt piekrišanu, vēršoties ar rakstisku iesniegumu pie pārziņa, neietekmējot tādas apstrādes likumīgumu, kuras pamatā ir pirms atsaukuma sniegta piekrišana; tiesības kontaktēties un iesniegt sūdzību Datu aizsardzības speciālistam vai Datu valsts inspekcijai.

Lēmumu pieņemšana: Personas datu apstrādē netiek automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana.

© 2019 Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai