Pieejamības rīki

Dokumenti

Ar bibliotēkas reglamentu un lietošanas kārtību var iepazīties izglītības iestādē pie lietvedes vai E-klasē ar savu reģistrēto izglītības iestādes E-klases lietotāju.


 

© 2019 Ķeguma vidusskola