Pieejamības rīki

Kontakti

Kontakti

Ķeguma vidusskola
Reģ.Nr. 40900024792
Adrese: Skolas iela 10, Ķegums, Ogres novads, LV-5020
E-pasts: skola@kegumaskola.lv
Tālrunis: 65055275


 

Direktors Vladimirs Samohins
vladimirs.samohins@kegumaskola.lv, tālr.: 65055269
Pieņemšanas laiks: pirmdien 8:00 - 9:00, trešdien 16:00 - 17:00

Direktora vietniece Ilze Krastiņa
ilze.krastina@kegumaskola.lv, tālr.: 65055274
Pieņemšanas laiks: otrdien 8:00 - 9:00, ceturtdien 16:00 - 17:00

Direktora vietniece Sandra Bērziņa
sandra.berzina@kegumaskola.lv, tālr.: 65055272
Pieņemšanas laiks: piektdien 8:00 - 10:00

Direktora vietniece Liene Seržante
liene.serzante@kegumaskola.lv
Pieņemšanas laiks: individuāli vienojoties

Direktora vietnieks Didzis Pudriķis
didzis.pudrikis@kegumaskola.lv, tālr.: 65055275
Pieņemšanas laiks: individuāli vienojoties

Datorspeciālists Aldis Lazda
aldis.lazda@kegumaskola.lv, mob.: 28353840

Lietvede Agnese Bodniece
agnese.bodniece@kegumaskola.lv, tālr.: 65055275

Dežurante Inga Rutka
inga.rutka@kegumaskola.lv, tālr.: 65055273

Vakara dežurante Biruta Upmale
tālr.: 65055273

Ēdnīcas vadītāja Silvija Sintija Kunga-Pērkone
ednica@kegumaskola.lv, tālr.: 65038565

 


Rekvizīti uz pavadzīmēm, rēķiniem

Maksātājs: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA, 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Reģistrācijas Nr. 90000024455
Bankas konts: LV25 TREL 9800 8907 4021 0
Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22

Saņēmējs: Ķeguma vidusskola
Saņemšanas vietas adrese: Skolas ielā 10, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

© 2019 Ķeguma vidusskola