Kontakti

Kontakti

Ķeguma vidusskola
Reģ.Nr. 40900024792

Adrese: Skolas iela 10, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

E-pasts: skola@kegumaskola.lv

Tālrunis: 65055275

Direktors
Vladimirs Samohins
vladimirs.samohins@kegumaskola.lv
Pieņemšanas laiks:
pirmdien 8:00 - 9:00,
trešdien 16:00 - 17:00

 
mob.:

 
22005595 

Direktora vietniece
Ilze Krastiņa
ilze.krastina@kegumaskola.lv
Pieņemšanas laiks:
otrdien 8:00 - 9:00,
ceturtdien 16:00 - 17:00

tālr.:
mob.:

65055274
 

Direktora vietniece
Sandra Bērziņa
sandra.berzina@kegumaskola.lv
Pieņemšanas laiks:
piektdien 8:00 - 10:00

tālr.:
mob.:

65055272
29426856

Direktora vietnieks
Didzis Pudriķis
didzis.pudrikis@kegumaskola.lv
Pieņemšanas laiks:
individuāli vienojoties

mob.:

29225451

Datorspeciālists
Aldis Lazda
aldis.lazda@kegumaskola.lv

mob.:

28353840

Lietvede
Agnese Kalniņa
agnese.kalnina@kegumaskola.lv

tālr.:
mob.:

65055275

Dežurants
Inga Rutka
inga.rutka@kegumaskola.lv

tālr.:
mob.:

65055273
 

Vakara dežurants
Biruta Upmale

tālr.:
mob.:

65055273
26791933

Ēdnīca
Signe Purvīte
signe.purvite@kegumaskola.lv

tālr.:
mob.:

65038565

 

Rekvizīti uz pavadzīmēm, rēķiniem

Maksātājs: OGRES NOVADA PAŠVALDĪBA, 
Juridiskā adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Reģistrācijas Nr. 90000024455
Bankas konts: LV25 TREL 9800 8907 4021 0
Bankas nosaukums: Valsts Kase
Bankas kods: TRELLV22

Saņēmējs: Ķeguma vidusskola
Saņemšanas vietas adrese: Skolas ielā 10, Ķegums, Ogres novads, LV-5020

© 2019 Ķeguma vidusskola