Pieejamības rīki

Image

Annija Spilberga – Latvijas Jūras Akadēmijas studente

Jauniešiem skolas gados piemīt vēl daudz neizmantotu, nezināmu resursu.

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā aizvadītais laiks man deva iespēju izmēģināt savas spējas, pārbaudīt gribasspēku, pieņemt izaicinājumus, meklējot savu īsto ceļu dzīvē.

Skola man pavēra durvis tālākai profesionālai izaugsmei, jo šeit man bija iespēja sevi pilnveidot ne tikai mācībās, bet arī parādīt sevi skolas ārpus stundu aktivitātēs un starptautiskos izglītības projektos – “Baltic youth leadership program”, “Erasmus+”, SMU JAL. Iegūtās prasmes tagad noder, darbojoties starptautiskās kuģa “Stolt Perseverance” komandas sastāvā.

Paldies visiem, kuri šajā skolā mudināja mani tiekties pēc visaugstākā!

© 2019 Ķeguma vidusskola