No 5. septembra ir mainīti skolēnu autubusu maršruti.
Ar tiem var iepazīties sadaļā Vecākiem > Skolēnu autobusi.

Jaunākie Raksti

Vairāk rakstu lasi Aktualitātēs.

Jaunākais bilžu Galerijā

Vairāk skaties Galerijā!

autoskola

Bezmaksas sabiedriskais transports novada skolēniem

Ogres novadā deklarētajiem 1. - 12. klašu skolēniem tiek pilnā mērā apmaksāti sabiedriskā transporta pakalpojumi ceļā no mājām uz izglītības iestādi un atpakaļ.

Sabiedriskā transporta pakalpojumi novada pilsētās dzīvojošajiem skolēniem netiek piešķirti, ja skolēns dzīvo tuvāk kā kilometru no izglītības iestādes.

Vairāk informācijas šeit.

Iesniegums braukšanas maksas atvieglojumiem, biļetēm (.docx)
Pieteikums transporta atvieglojumiem (.docx).

Skolas misija. Veicināt izglītojamo pašizpausmi, veidojot vispusīgi izglītotu, radošu, atbildīgu un sabiedriski aktīvu personību labvēlīgā un atbalstošā skolas vidē.

Skolas vīzija. Inovatīvā, konkurētspējīgā un individuālā pieejā balstīta izglītības iestāde.

Mācību stundu laiki

Nedēļas Plāns

Skolas vadība

sk 3580b

Vladimirs Samohins

Skolas direktors

SK 1528b

Ilze Krastiņa

Vietniece izglītības darbā

sk 0116b

Sandra Bērziņa

Vietniece audzināšanas darbā

teh 9134b

Didzis Pudriķis

Vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Absolventi atceras par savu skolu

Kā atrast Ķeguma vidusskolu

© 2019 Ķeguma vidusskola