Metodiskās padomes sastāvs

 • Vladimirs Samohins – direktors
 • Ilze Krastiņa – direktora vietniece izglītības jomā
 • Sandra Bērziņa – direktora vietniece audzināšanas jomā, klašu audzinātāju MK vadītāja
 • Silvija Čevere – Tehnoloģijas un zinātņu pamati MK vadītāja
 • Signe Jana Rubīna – Cilvēks un sabiedrība MK vadītāja
 • Santa Ustinoviča – Sākumskolas MK vadītāja
 • Dzintra Germa-Lemese – Valoda un māksla MK vadītāja

 

Metodiskās komisijas

Sākumskolas metodiskā komisija

 • Santa Ustinoviča
 • Sarmīte Krūmiņa
 • Linda Markusa-Ciematniece
 • Arta Bluķe
 • Agita Ziediņa
 • Sabīne Veisa 
 • Antra Grabežova

 

MK „Tehnoloģijas un zinātņu pamati”

 • Silvija Čevere – matemātika
 • Aija Bluķe – matemātika
 • Vija Miķelsone – matemātika
 • Evija Miglāne – bioloģija, dabaszinības
 • Elmārs Štekels – fizika
 • Līva Ālīte – informātika
 • Vita Spilberga – ģeogrāfija, dabaszinības
 • Arturs Ābols – ķīmija

 

MK „Valoda un māksla”

 • Dzintra Germa-Lemese – angļu valoda
 • Sandra Bērziņa – latviešu valoda, literatūra, kulturoloģija
 • Ilze Krastiņa – angļu valoda
 • Ivars Sprudzāns – angļu valoda
 • Kaspars Trencis – mājturība un tehnoloģijas, tehniskā grafika
 • Marija Sprukule – mājturība un tehnoloģijas, mūzika
 • Inese Granovska – mūzika
 • Anna Paltere – latviešu valoda, literatūra
 • Iveta Barkāne – latviešu valoda, literatūra
 • Rasma Bogdanova – latviešu valoda, literatūra
 • Ināra Kovaļčuka – krievu valoda

 

MK „Cilvēks un sabiedrība”

 • Signe Jana Rubīna – vēsture, sociālās zinības
 • Vita Spilberga – ekonomika, sociālās zinības
 • Ilze Avotiņa – grāmatvedība, uzņēmējdarbības pamati, darba un saimnieciskās tiesības, tirgzinības
 • Līga Bērziņa – menedžments
 • Agita Kaļva – sports
 • Jānis Cīrulis – sports

 

Klašu audzinātāju MK

 • Sandra Bērziņa
 • Agita Ziediņa, 1.a
 • Sarmīte Krūmiņa, 1.b
 • Sabīne Veisa, 2.a
 • Arta Bluķe, 2.b
 • Santa Ustinoviča, 3.a
 • Linda Markusa - Ciematniece, 3.b
 • Antra Grabežova, 4.a
 • Agita Kaļva, 4.b
 • Silvija Čevere, 5.a
 • Signe Jana Rubīna, 5.b
 • Marija Sprukule, 6.a
 • Iveta Barkāne, 6.b
 • Ilze Krastiņa, 7.a
 • Ināra Kovaļčuka, 7.b
 • Aija Bluķe, 8.a
 • Vita Spilberga, 8.b
 • Arturs Ābols, 9.
 • Dzintra Germa - Lemese, 10. un 11.
 • Anna Paltere, 12.

 

Atbalsta komanda

 • Anita Brinka – pedagoga palīgs
 • Iveta Kupča – logopēds
 • Dzintra Kļava – speciālais pedagogs
 • Antra Grabežova – speciālais pedagogs
 • Erita Krēmere – bibliotēkas vadītāja
 • Iveta Freimane – sociālais pedagogs
© 2019 Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkfailus, lai mēs varētu Jums nodrošināt vislabāko lietotāja pieredzi. Turpinot pārlūkot šo vietni, Jūs piekrītat sīkfailu izmantošanai. Lasīt vairāk par sīkfailiem, ko izmantojam, un to, kā mainīt Jūsu iestatījumus Uzzināt vairāk.

  Es piekrītu sīkfailu izmantošanai