Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1

Piedalāmies projektā!

Edgars Viņķis, Dabaszinību projekta koordinators

Ir veiksmīgi noslēdzies Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais centralizētais iepirkums “Dabaszinātņu un matemātikas kabinetu mācību aprīkojumu piegāde” (iepirkuma identifikācijas Nr.IZM09/5/AK/SF). Tas dod iespējas kvalitatīvu dabaszinību mācību kabinetu aprīkojumu saņemt arī Ķeguma komercnovirziena vidusskolai. Aprīkojuma piegāde un izstrādāšana ir uzsākta 30.jūnijā un turpināsies līdz vasaras beigām, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana norisināsies 6 posmos:

  1. Digitālās informācijas apstrādes sistēmas matemātikas, fizikas, ķīmijas un bioloģijas skolotājiem un skolēnu pētnieciskajai darbībai.
  2. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai fizikā.
  3. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai bioloģijā.
  4. Ierīces pētnieciskajai darbībai un nodrošinājums eksperimentu sagatavošanai un demonstrēšanai ķīmijā, laboratorijas piederumi un trauki ķīmijā, bioloģijā, fizikā, kolekcijas un modeļi ķīmijā.
  5. Modeļi matemātikas kabinetam.
  6. Vielas un materiāli eksperimentiem ķīmijā un bioloģijā.

Aprīkojumu piegādās un uzstādīs SIA “Lielvārds”, SIA “Adrona”, “Total Eesti OU”, SIA “Labochema Latvija”.

Aprīkojuma piegāde un uzstādīšana tiek veikta par ES EKF, valsts un pašvaldības līdzekļiem par kopējo summu Ls 98362.

Jaunais mācību gads mums dos iespējas dabaszinību mācību priekšmetus – matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju apgūt jaunā kvalitātē un ar daudz lielāku ieinteresētību.

Lai izdodas!
Projekts "Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"

Projekta ietvaros notika:

  1. matemātikas, fizikas, bioloģijas un dabaszinību kabinetu remonti;
  2. grāmatu iepirkumi.
Dabaszinību projekts Ķeguma komercnovirziena vidusskolā realizējas

Edgars Viņķis, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktors

2008.gadā Ķeguma novada dome, sadarbībā ar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu, sagatavoja un iesniedza apstiprināšanai IZM Struktūrfondu departamentā projektu „Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķeguma komercnovirziena vidusskolā”.

2009.gada jūnijā IZM Valsts izglītības attīstības aģentūra un Ķeguma novada dome parakstīja vienošanos par projekta realizāciju Ls 98 392 apmērā no ES ERAF struktūrfondiem ar 15% valsts un pašvaldības līdzfinansējumu. Projekts paredz iespēju 30% apmērā no kopējās summas izmantot četru dabaszinību mācību kabinetu – bioloģijas, fizikas, ķīmijas un matemātikas kabinetu remontiem, mēbeļu iegādei. 2008.gada vasarā par pašvaldības līdzekļiem tika izremontēti bioloģijas un ķīmijas mācību priekšmetu kabineti, 2009.gada augustā – septembrī par ERAF Struktūrfonda līdzekļiem izremontēti un aprīkoti ar nepieciešamajām mēbelēm fizikas, bioloģijas un matemātikas kabineti. Matemātikas kabineta mēbeles tiks piegādātas tuvāko divu nedēļu laikā.

Skolēni, pedagogi un vecāki var būt gandarīti par mērķtiecīgu līdzekļu ieguldīšanu no ES ERAF Struktūrfondiem, valsts un pašvaldības, sakārtotas un mācīties stimulējošas vides radīšanai Ķeguma komercnovirziena vidusskolā.

Šobrīd projekts nav noslēdzies, tas turpināsies arī 2010.gadā, kad dabaszinību mācību kabineti tiks aprīkoti ar mūsdienīgiem un moderniem mācību līdzekļiem un tehnoloģijām. Domājams, ka tas radīs vēl lielāku interesi par dabaszinību mācību priekšmetu apguvi Ķeguma komercnovirziena vidusskolā un turpmāk skolēnu izvēlētajās profesijās.

Paldies Ķeguma novada domes speciālistiem par atbalstu un ieguldīto darbu projektā.

  

dz proj 1 kiimijas kabinets
Ķīmijas kabinets

dz proj 2 biologijas kabinets
Bioloģijas kabinets

dz proj 3 fizikas kabinets
Fizikas kabinets

dz proj 4 matemaatikas kabinets
Matemātikas kabinets

 

 

Ķeguma komercnovirziena vidusskolā jauni grāmatu iepirkumi

Edgars Viņķis, dabaszinību projekta koordinators

Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir to perspektīvo valsts izglītības iestāžu skaitā, kurā arī šajā 2010.gadā turpināsies Eiropas Savienības struktūrfondu finansētais projekts „Kvalitatīvai dabaszinību apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana Ķeguma komercnovirziena vidusskolā” (identifikācijas Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/080).

Projekta ietvaros skolai būs iespējams iegādāties mācību grāmatas, enciklopēdijas, uzdevumu krājumus, visdažādāko izziņas literatūru, kodoskopu materiālus, CD un citus mācību līdzekļus bioloģijā, ķīmijā, matemātikā un fizikā. Sadarbībā ar dabaszinību mācību priekšmetu metodisko komisiju vadītājiem, rūpīgi tika apspriests iepērkamo grāmatu klāsts un kopīgi apmeklētas populārāko mācību grāmatu izdevēju tirdzniecības vietas, grāmatnīcas „Zvaigzne ABC”, „Lielvārds” un citas.

Matemātikas metodiskās komisijas vadītāja Silvija Čevere atzīst, ka tā ir lieliska iespēja skolēniem iepazīties ar praktiski visu šobrīd pieejamo mācību un izziņas literatūru dabaszinību mācību priekšmetos. Savukārt bioloģijas skolotāja Sarmīte Stalidzāne uzsver, ka bioloģijā iegādātā mācību un izziņas literatūra ir salīdzinoši visapjomīgākā, un tas dos iespēju skolēniem pilnveidoties ne tikai bioloģijā, bet arī personiskajā izaugsmē.

Gandarījums par to, ka Ls 10 000 Eiropas Savienības struktūrfondu naudas būs neatsverams papildinājums skolas bibliotēkas fondam, lasītavai, skolēniem un pedagogiem. Skolēniem būs laba iespēja iegūt papildus informāciju dabaszinību mācību priekšmetos un turpināt savu tālākizglītību dabaszinību un radnieciskajās jomās.

Dibinātājs

Ķeguma novads

Mācību stundu laiki

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

1.-6. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
Pusdienas 11.20 - 11.50
4. stunda 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00

 

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7.-12. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
4. stunda 11.30 - 12.10
Pusdienas 12.10 - 12.40
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50

Skolēnu autobusi

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:20 Kaibala - Ķeguma skola 8:10

16:00 Ķeguma skola -
Kaibala 16:50

Lielvārde • Rembate • Glāzšķūnis

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:25 Tome - Ķeguma skola 7:58

16:00 Ķeguma skola - Tome 16:35

Berkava • Tomes dienas centrs

Skatīt visu maršrutu


 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

8:15 Ogre - Ķeguma skola 8:35

Tirgus • Autobusa pietura pie „Maxima” • Ciemupe

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:50 Birzgale -
Ķeguma skola 8:20

16:00 Ķeguma skola -
Birzgale 16:27

• Lindes parks • Birzgales krusts

Skatīt visu maršrutu

 

Skolas Wi-Fi

realizēts ar
mikrotiklogo
atbalstu

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinYoutubeRSS FeedPinterestShare on Google+

Skolēnu padome

Skolēnu padome, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

seko sociālajos tīklos
Instagram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome twitter Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome facebook Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome

Ķeguma skolēns, Ķeguma skola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Skolas avīzes arhīvs

_____________________


Ķeguma Novada Ziņas var lasīt šeit.