Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1

Comenius projekts "Teātra mākslas tradīcijas Eiropā un Latvijā – starptautiskais teātra uzvedums" (2010 - 2012)

Projekta laikā tapušie videomateriāli

http://www.youtube.com/watch?v=5oOwVTXmGno
http://www.youtube.com/watch?v=oxIMVAKgvzU
http://www.youtube.com/watch?v=kq4d5rUvF_M
http://www.youtube.com/watch?v=O84s2WuQqdM

Projekta ietvaros ir tapusi filma "Nothing Personal". Scenārija autori un aktieri ir Ķeguma komercnovirziena vidusskolas projekta dalībnieki – skolēni un skolotāji.

Filmu var apskatīt: http://www.youtube.com/watch?v=O84s2WuQqdM

Ķeguma komercnovirziena vidusskola turpina piedalīties starptautiskajos projektos. Šoreiz projektu vadītājas, angļu valodas skolotājas Ilzes Krastiņas vadībā 9. – 12.klašu skolēni piedalās COMENIUS projektā "Teātra mākslas tradīcijas Eiropā un Latvijā – starptautiskais teātra uzvedums" (European and national traditions in the art of theatre – International Theatre Performance).

Comenius skolu daudzpusējā partnerība 2010 – 2012

Partnerības mērķis un uzdevumi:
– Izzināt teātra mākslas tradīcijas Latvijā un Eiropā, veidojot kultūras dialogu.
– Izpētīt teātra mākslas tradīcijas Latvijā;
– Apmeklēt teātra izrādes Latvijā un partnervalstīs;
– Tikties ar aktieriem radošajās darbnīcās;
– Iestudēt Ziemassvētku lugu angļu valodā;
– Izveidot scenāriju lugai ar konkrētu nosaukumu;
– Iepazīties ar teātra mākslas tradīcijām partnervalstīs;
– Veidot draudzīgas attiecības ar partnerskolas skolēniem;
– Uzvest kopīgu lugu ar partnerskolas skolēniem.

Partneri

 • Polija – partnerības koordinators
  Katoļu draudzes meiteņu ģimnāzija Varšavā

 • Latvija – partneris
  Ķeguma komercnovirziena vidusskola

 • Ungārija – partneris
  Mary Ward ģimnāzija Budapeštā

 • Rumānija – partneris
  Ekonomikas koledža “Perte S. Aurelian” Slatinā

 • Turcija – partneris
  Yeslikoy Anatolian vidusskola

Uzdevumi, 2010./2011.mācību gads

Septembris

 – iepazīšanās vizīte Polijā (iepazīšanās, plānošana, valstu un skolu prezentācijas, iepazīšanās ar teātra mākslas tradīcijām Polijā, tikšanās skolā ar skolotājiem un skolēniem);

– skolēnu, skolotāju un vecāku iepazīstināšana ar partnerības ideju;

Comenius stenda izveide skolā;

– – skolēni iepazīstina sevi, veidojot CV, prezentāciju par savu skolu, ģimeni;

– projekta mājas lapas izveide, saziņa interneta vidē;

– iepazīšanās ar teātra izrāžu kalendāru, apmeklējamo izrāžu atlasīšana.

Oktobris

 – skolēnu sarakste interneta vidē;

– skolēni veic pētījumu par Latvijas teātru vēsturi, režisoriem un aktieriem;

– skolēni apmeklē teātri – ekskursija teātra ēkā, izrādes apmeklējums;

prezentācijas un video prezentācijas veidošana (video prezentācija par Latvijas teātriem, izrādēm).

Novembris

Ungārijas (Budapešta) apmeklējums

valsts prezentācija;

visu partnervalstu pamatfrāžu un izteicienu vārdnīcas veidošana;

– Budapeštas skolas apmeklējums;

radošā teātra darbnīca;

– teātra izrādes apmeklējums Ungārijā;

Atgriežoties skolā, skolēni iepazīstina skolēnus un skolotājus ar Ungārijā apgūto, redzēto.

Decembris

Scenārija veidošana (angļu valodā) par Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām Latvijā (teātra uzvedums ar dziesmām);

– Izrādes mēģinājumi, kostīmu izvēle Ziemassvētku izrādei,

– Izrādes uzvešana skolā, filmēšana,

– Izrādes ieraksta DVD un grāmatu par teātri nosūtīšana partneriem.

Janvāris

 – skolēni apgūst iemaņas darbā ar video kameru, mācās filmēt un darboties ar datorprogrammām, kas nepieciešamas filmas montēšanai,

– skolēni apmeklē teātra izrādi un veido video materiālu,

– skolēni nosūta sagatavoto filmu partneriem.

Februāris

 – saņemto filmu skatīšanās,

– kopīgā un atšķirīgā saskatīšanā (diskusija interneta vidē),

– katras valsts teātru raksturīgāko iezīmju akcentēšana,

Viesošanās Latvijā (Ķegumā)

Skolēnu konference – diskusija par teātriem dalībvalstīs,

– darbs pie noslēguma izrādes tēmas un nosaukuma izvēles,

– Ķeguma skolas apmeklējums,

Latvijas teātra izrādes apmeklējums.

Marts

 – katra dalībvalsts strādā pie scenārija rakstīšanas, tēma, nosaukums – kopīgs, scenāriji atšķirīgi,

– izrādes mēģinājumi.

Aprīlis

 – Kā kļūt par labu aktieri – radošā darbnīca profesionāla aktiera vadībā,

– izrādes mēģinājumi,

– izrādes kostīmu šūšana.

Maijs

Jūnijs

Rumānijas (Slatina) apmeklējums

– katrs partneris spēlē fragmentu no pašu sarakstītās un iestudētās lugas,

– Slatinas skolas apmeklējums, tikšanās ar skolēniem un skolotājiem,

Rumānijas teātra izrādes apmeklējums.

Atgriežoties skolā, skolēni izrāda iestudēto izrādi skolēniem, skolotājiem un vecākiem.

Uzdevumi, 2011./2012.mācību gads

Septembris

 – Apkopot informāciju par pirmajā gadā paveiktajām aktivitātēm (pirmā projekta gada izvērtējums),

– Izveidoto materiālu un attēlu izplatīšana skolā un projekta mājas lapā,

Oktobris

 – darbs pie kopīgās izrādes scenārija (izmantojot pirmajā gadā iegūto pieredzi) izvēloties ievērojamus tēlus un raksturus no katras valsts, izrādē izmantojamo dziesmu izvēle,

– viedokļu apmaiņa ar partnerskolu skolēniem ar interneta starpniecību.

Novembris

Turcijas (Stambula) apmeklējums

– darbs pie izrādes scenārija – visi partnerskolu skolēni,

Turcijas skolas apmeklējums,

– Turcijas teātra izrādes apmeklējums.

Decembris

 – Skolēni un skolotāji iepazīstina skolas skolotājus un skolēnus ar Turcijā iegūtajām zināšanām un iespaidiem.

Janvāris, Ferbuāris

 – Darbs pie projekta noslēguma izrādes veidošanas, kostīmu veidošana.

Marts

Aprīlis

 – Izrādes pirmizrāde skolā,

Konkursa – labākais aktieris/ aktrise organizēšana.

 Maijs

Polijas (Varšava) apmeklējums

– Izrādes pirmizrāde ar starptautiskās aktieru grupas piedalīšanos,

Konkurss – labākais aktieris/ aktrise projekta komandā.

Polijas skolas apmeklējums,

– Polijas teātra izrādes apmeklējums,

– Projekta koordinatoru darbs pie projekta izvērtēšanas.

Jūnijs

 – DVD veidošana (projekta laikā veidoto materiālu apkopojums)

Projekta izvērtējums (skolēnu viedoklis)

Rezultātu izplatīšana
Comenius projekts "Let's play together!" (2008 - 2010)

LEPTO jeb "Spēlēsimies kopā!"

Ķeguma komercnovirziena vidusskola ir iesaistījusies Comenius skolu partnerībā "Let`s play together!" jeb "Spēlēsimies kopā!".

Partnerības mērķis ir atklāt Eiropas valstu kultūras un tradīciju dažādību, iepazīstot nacionālās spēles un rotaļas.

Partnerības dalībvalstis: Latvija, Polija, Francija.

Partnerības ilgums: 2 gadi (2008. – 2010.g.).

Partnerībā iesaistīto skolēnu vecumposms: 10 – 14 gadi.

Partnerības ietvaros skolēni izzinās savas valsts un apgūs dalībvalstu spēles un rotaļas, atklājot Eiropas valstu kultūru, tradīcijas un apgūstot svešvalodas. Divu gadu garumā partnerskolas veidos draudzīgas attiecības starp dalībvalstu skolēniem un skolotājiem, sazinoties ar e – pasta vēstulēm un tiekoties klātienē.

Partnerības gaitā skolēni:

 • izzinās savas valsts spēles un rotaļas;
 • mācīs un mācīsies citu Eiropas valstu spēles un rotaļas;
 • organizēs pasākumus;
 • veidos prezentācijas un video stāstus angļu valodā;
 • kopīgi ar parterskolām izveidos brošūru, kurā tiks apkopotas apgūtās spēles un rotaļas.

 

 

 

 

 

 

 

Dibinātājs

Ķeguma novads

Mācību stundu laiki

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

1.-6. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
Pusdienas 11.20 - 11.50
4. stunda 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00

 

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7.-12. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
4. stunda 11.30 - 12.10
Pusdienas 12.10 - 12.40
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50

Skolēnu autobusi

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:20 Kaibala - Ķeguma skola 8:10

16:00 Ķeguma skola -
Kaibala 16:50

Lielvārde • Rembate • Glāzšķūnis

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:25 Tome - Ķeguma skola 7:58

16:00 Ķeguma skola - Tome 16:35

Berkava • Tomes dienas centrs

Skatīt visu maršrutu


 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

8:15 Ogre - Ķeguma skola 8:35

Tirgus • Autobusa pietura pie „Maxima” • Ciemupe

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:50 Birzgale -
Ķeguma skola 8:20

16:00 Ķeguma skola -
Birzgale 16:27

• Lindes parks • Birzgales krusts

Skatīt visu maršrutu

 

Skolas Wi-Fi

realizēts ar
mikrotiklogo
atbalstu

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinYoutubeRSS FeedPinterestShare on Google+

Skolēnu padome

Skolēnu padome, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

seko sociālajos tīklos
Instagram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome twitter Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome facebook Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome

Ķeguma skolēns, Ķeguma skola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Skolas avīzes arhīvs

_____________________


Ķeguma Novada Ziņas var lasīt šeit.