Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1

Septembris

 • Mācību literatūras izsniegšana skolēniem un pedagogiem (04.09.-08.09.2017.).
 • Bibliotēkas krājuma papildināšana ar nepieciešamo mācību literatūru un daiļliteratūru, trūkstošo grāmatu sagādāšana.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana (skolēnu sarakstu sagatavošana jaunajam mācību gadam BIS Alise), papildināšana.
 • Literārā stunda, veltīta Dzejas dienām (Ed.Veidenbaums, dzejas slams) (5.klases, 13.09.17).
 • Jauniegūtās mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Jauno grāmatu apskats Ķeguma skolas mājas lapā.
 • Dzejniecei Lijai Brīdakai – 85. Literatūras izstāde, informatīvs materiāls.
 • Dzejas dienas. Literatūras izstāde.
 • Miķeļdiena – informatīvs materiāls klašu audzinātājiem.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Pirmklasnieku iepazīšanās ar bibliotēku. Bibliotekārā stunda „Es – bibliotēkas lasītājs” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Preses izdevumu abonēšana 2018.gadam.

Oktobris

 • Mācību grāmatu un mācību līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2018./2019.m.g.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra koriģēšana, papildināšana.
 • Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem „Grāmatas uzbūve” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Literatūras izstāde „Bērnu grāmatu ilustratoram Albertam Kronenbergam – 130”.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Materiālu vākšana un apkopošana klases audzinātāju stundām.
 • Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 1.-4.klašu skolēniem.
 • Tematiska bibliotekārā stunda 2.kl.skolēniem (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Novembris

 • Literatūras izstāde veltīta Astrīdas Lindgrēnes 110.dzimšanas dienai.
 • Informatīva materiāla par Latvijas vēsturi un neatkarības cīņām sagatavošana izmantošanai klašu audzināšanas stundās. (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 • Tematiska grāmatu izstāde „Latvija mūžam lai dzīvo!”.
 • Akcija „Saudzēsim grāmatu” Mācību grāmatu pārbaude 5.-9., 10.12.klašu skolēniem.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Jauno grāmatu apskats Ķeguma skolas mājas lapā.
 • Tematiska bibliotekārā stunda 3.klašu skolēniem „Uzziņu literatūra un informācijas meklēšana bibliotēkā” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Decembris

 • „Ziemassvētki sabraukuši”. Literatūras izstāde mazākajiem lasītājiem.
 • Materiālu vākšana un apkopošana Ziemassvētku pasākumiem izmantošanai klases stundās.
 • Lasīšanas veicināšanas stunda – pēcpusdienas pasākums sākumskolas skolēniem, kas uzkavējas bibliotēkā (izmantojot situācijas, kad bērnus iespējams rosināt lasīt mīļākās grāmatas un tās pārrunāt).
 • Tematiska bibliotekārā stunda 4.klašu skolēniem „Informācijas meklēšana bibliotēkā (uzziņu literatūrā)” (iepriekš saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

E. Krēmere, bibliotekāre

Jaunākās grāmatas skolas bibliotēkā (2017.g. septembris)

Septembris nāk ar jaunām grāmatām skolas bibliotēkā.

Ringla no Suņa zvaigznāja” – aizkustinošs patiess stāsts par suņu meiteni Ringlu, par viņas brālīti un māsiņām, kas bija nolemti bojāejai aukstā ziemas naktī, bet viņus izglāba labi cilvēki un, pateicoties viņiem, suņuki sev atraduši mājas. E.Ibotsones grāmata „Kāds suns un viņa zēns” ir stāsts par kādu zēnu, kas dzīvo bagātā ģimenē. Hala lūgums mammai ir uzdāvināt viņam dzimšanas dienā suni... Vecāki ir sašutuši, tomēr zēna dzimšanas dienā notiek brīnums – Hals satiek savu ideālo suni Kleksi. Bet, kas notiek tālāk, kad zēns uzzina, ka suns pie viņa paliks tikai vienu nedēļas nogali – to izlasīsiet paši.

2017 09 01 ringlanosunuzvaigznaja 2017 09 02 kads suns un vina zens vaks

Divas Dž. Greja grāmatiņas par kaķa Stiķa piedzīvojumiem: „Kaķis Stiķis un bīstamais niķis” un „Kaķis Stiķis noslēdz vecus rēķinus”. Viņš ir kaķis, kura vārds vien jau nozīmē nepatikšanas...

Lasīt tālāk ...

Mazākos lasītājus noteikti iepriecinās bezbēdīgās suņu meitenes Lotes piedzīvojumi. Ir iespēja izlasīt trīs grāmatas – „Lote no Izgudrotāju ciema”, „Lote un Mēnessakmens noslēpums” un „Lotes ceļojums uz Dienvidiem”.

jaunas gramatas jaunas gramatas 2017 03 02 lote jaunas gramatas

Par draiskajiem žurkulēniem Koko un Riko, kas katru dienu dodas jaunos piedzīvojumos, protams, arī blēņās stāsta grāmatiņas „Koko un Riko” un „Koko un Riko jaunie piedzīvojumi”.

jaunas gramatas jaunas gramatas

Lasīt tālāk ...

Janvāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 • Izstāde „Barikāžu dienas atceroties.” Informatīva materiāla sagatavošana.
 • Skatuves runas konkurss 5. - 12. klasei „Zvirbulis”.
 • Bibliotekārā stunda 5.kl „Mans pirmais projekts”. Projekta veidošanas iemaņu veidošana, nepieciešamās, saturiski un informatīvi atbilstošas literatūras un informācijas meklēšana, tās atlase (b-kas krājums, interneta resursi).
 • Literatūras izstāde „ Alanam Aleksandram Milnam – 135”. Pūka padomi.

Februāris

 • Konsultāciju un informācijas sniegšana par projektu dienām nepieciešamajiem literatūras avotiem bibliotēkas fondos, internetā.
 • Literatūras izstāde „Sveču diena”. Informatīvais materiāls.
 • Literatūras izstāde „Pilna Māras istabiņā” dzejniecei, dramaturģei un sabiedriskajai darbiniecei M.Zālītei – 65.
 • Bibliotekārā stunda 4.kl. „Par un ap Sveču dienu. Šis un tas interesants par svecēm” Sveču dzejoļu grāmatas veidošana.
 • Grāmatu izstāde „Mīlestības dienu gaidot”.
 • Akcija „Saudzēsim mācību grāmatas!” Mācību grāmatu pārbaude sākumskolas un pamatskolas skolēniem (izlases veidā)
 • Statistikas atskaite par 2016. gadu Latvijas digitālajā kultūras kartē.

Marts

 • Grāmatu izstāde ”Mūsu tautas ciešanu dienas”.
 • Informācijas sagatavošana par „Karjeras izvēli, iespējām”
 • Bibliotekārā stunda 1.kl.”Kur dzīvo grāmatas”, „Es – bibliotēkas lasītājs” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).
 • Bibliotekārā stunda 2.kl. „Grāmatas uzbūve” (precīzs norises laiks, saskaņojot ar klašu audzinātājiem).

Aprīlis

 • Mācību grāmatu pārbaude vidusskolas skolēniem (izlases veidā).
 • „No sirds uz sirdi” K. Apšukrūmai - 80. Literatūras izstāde.
 • Informācijas stenda noformēšana par tēmu „Nāc nākdama, Lielā diena”.
 • Materiālu sagatavošana klases audzinātāju stundām par Lieldienām.
 • Pēcpusdiena „Lieldienu svinēšanas tradīcijas.”

Maijs

 • Materiālu vākšana, apkopošana skolas pēdējam zvanam, izlaidumiem.
 • „Alfrēdam Dziļuma – 110”. Literatūras izstāde.
 • Izstāde „Mana mīļa māmuliņa.”
 • Skolas bibliotēkas čaklāko lasītāju noteikšana.
 • Mācību grāmatu nodošana skolas bibliotēkā (pēc sastādīta grafika).

Jūnijs

 • Nepieciešamo bibliotēkas mācību un daiļliteratūras grāmatu fonda, mācību līdzekļu sakārtošana, labošana, iegāde.

Augusts

 • Skolas bibliotēkas sagatavošana jaunajam mācību gadam. Mācību literatūras pārbaude.

Septembris

 • Skolas mācību procesa nodrošināšana ar mācību grāmatām, mācību līdzekļiem un metodisko materiālu.
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra pārskatīšana.
 • Mācību un metodiskās literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Latviešu valodas un latviešu literatūras grāmatu izstāde ( Dzimto valodu godā ceļot).
 • Jānim Streičam – 80 (grāmatu izstāde par Latvijas kino vēsturi).
 • Dzejniekam, dramaturga Raiņa darbu izstāde.
 • Dzejnieces, dramaturģei Aspazija darbu izstāde.

Oktobris

 • Mācību grāmatu un līdzekļu budžeta projekta sastādīšana 2017./2018. m.g
 • Bibliotēkas lietotāju reģistra pārskatīšana.
 • Saturiski novecojušās un nolietotās mācību literatūras norakstīšana.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).
 • Literatūras izstāde „Annai Brigaderei - 155”.
 • Preses izdevumu abonēšana 2017.gadam.

Novembris

 • Rakstniekam Kārlim Skalbem – 135.
 • Vācbaltu rakstniekam, publicistam Garlībam Merķelim – 245.
 • Grāmatu izstāde „Latvija mūžam lai dzīvo!”
 • Materiālu vākšana, papildināšana, apkopošana klases audzinātāju stundām „Ceļš uz Latviju” (Lāčplēša diena un Latvijas proklamēšanas gadadiena).
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).

Decembris

 • Izstāde „Dažādu tautu Ziemassvētku svinēšanas tradīcijas”.
 • Daiļliteratūras un nozaru literatūras kataloģizēšana (grāmatu reģistrēšana ALISEs elektroniskajā katalogā).

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas bibliotēkā ir 20 853 grāmatas, no tām 15 303 mācību grāmatas, 5550 daiļliteratūras un uzziņu grāmatas. Skolēni ir nodrošināti ar mācību procesam nepieciešamajām mācību grāmatām un mācību līdzekļiem.

Grāmatu krātuvē atrodas mācību grāmatas, daiļliteratūra, pedagoģiskā un psiholoģijas literatūra, metodiskie materiāli. Lasītavā skolēni var izmantot ar ESF dabaszinību un matemātikas projekta grāmatas un materiālus, enciklopēdijas. Tāpat ir pieejamas jaunākās grāmatas, vārdnīcas, bērnu literatūra, karjeras izvēles materiāli, preses izdevumi, digitalizētas mācību procesam aktuālās dokumentālās un mākslas filmas.

Lasītavā darbojas 5 datori ar interneta pieslēgumu, kas dod iespēju iespēja skolēniem iegūt aktuālo informāciju, veikt uzdotos darbus dažādos mācību priekšmetos, skolotājam sagatavot mācību procesam nepieciešamos materiālus. Skolēniem brīvajā laikā lasītavā ir iespēja izmantot dažādas galda spēles.

Regulāri tiek iekārtotas tematiskās izstādes par aktualitātēm kultūrā, mākslā zinātnē, sabiedrībā. Bibliotēkā notiek dažādas ārpusstundu aktivitātes (tikšanās, konkursi, viktorīnas un citi pasākumi).

Bibliotēka strādā:

Pirmdiena
8:00 - 16:00

Otrdiena
8:00 - 16:10

Trešdiena
8:00 - 16:00

Ceturtdiena
8:00 - 16:00

Piektdiena
8:00 - 16:00

Dibinātājs

Ķeguma novads

Mācību stundu laiki

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

1.-6. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
Pusdienas 11.20 - 11.50
4. stunda 11.50 - 12.30
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00

 

Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7.-12. klasei

0. stunda 8.10 - 8.50
1. stunda 9.00 - 9.40
2. stunda 9.50 - 10.30
3. stunda 10.40 - 11.20
4. stunda 11.30 - 12.10
Pusdienas 12.10 - 12.40
5. stunda 12.40 - 13.20
6. stunda 13.30 - 14.10
7. stunda 14.20 - 15.00
8. stunda 15.10 - 15.50

Skolēnu autobusi

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:20 Kaibala - Ķeguma skola 8:10

16:00 Ķeguma skola -
Kaibala 16:50

Lielvārde • Rembate • Glāzšķūnis

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:25 Tome - Ķeguma skola 7:58

16:00 Ķeguma skola - Tome 16:35

Berkava • Tomes dienas centrs

Skatīt visu maršrutu


 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

8:15 Ogre - Ķeguma skola 8:35

Tirgus • Autobusa pietura pie „Maxima” • Ciemupe

Skatīt visu maršrutu

 

Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

7:50 Birzgale -
Ķeguma skola 8:20

16:00 Ķeguma skola -
Birzgale 16:27

• Lindes parks • Birzgales krusts

Skatīt visu maršrutu

 

Skolas Wi-Fi

realizēts ar
mikrotiklogo
atbalstu

FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinYoutubeRSS FeedPinterestShare on Google+

Skolēnu padome

Skolēnu padome, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

seko sociālajos tīklos
Instagram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome twitter Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome facebook Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome

Ķeguma skolēns, Ķeguma skola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

Skolas avīzes arhīvs

_____________________


Ķeguma Novada Ziņas var lasīt šeit.