Ķeguma komercnovirziena vidusskola

skola@kegumaskola.lv T:65055275

logo 1

 • No 18. līdz 22. decembrim skolā valdīja īsts Ziemassvētku gars.

  Jau pirmdienas rītā visi skolas skolēni pulcējās svinību zālē ap stilizētu Betlēmes silīti, kur dzirdēja Ineses Zanderes Ziemassvētku stāstu „Sapnis par Ziemassvētkiem” aitas, zirga un citu tēlu redzējumā. Lomās iejutās skolotāja Sandra Bērziņa un skolēni Andrejs Krēsliņš, Marks Dāvids Logins, Roberts Mazais, Astra Ruņģe, Elīna Greine un Kristiāna Driksna. Dzejas teksti mijās ar visa skolas kolektīva iepriekš apgūtajām un pasākumā kopā dziedātajām tradicionālajām Ziemassvētku dziesmām – „Klusa nakts, svēta nakts”, „Tu mazā, klusā Betlēme”, „Jūs, bērniņi, nāciet!”, „Katru gad no jauna”, „Ārā vakars”, „Ak, nāci, nāci, Dievs, pie mums!”, „Es skaistu rozīt zinu” un „Ak tu priecīga”. Priecēja klusums, miers un ikviena ieinteresētība. Un kā gan nē, ja pasākumam gatavojušies un iesaistīti itin visi? Īpašs paldies sākumskolas korim un viņu skolotājai Marijai Sprukulei. Viņi bija Bētlemītē paši galvenie dziedātāji. Paldies arī koncertmeistarei Lienei Seržantei, kura pasākumu kuplināja ar lielisku klavierspēli un sagatavoja vecāko klašu skolēnus dziedāšanai līdzi. Sadziedāšanās beigās – katram pa piparkūkai, jo Ziemassvētki bez tām raksturīgās garšas un smaržas nav iedomājami.

  Pirms svētkiem jau 8. gadu Skolēnu padome izsludināja akciju „Paēdušam Ķeguma novadam”, kurā iesaistās, skolēni, vecāki, skolotāji un skolas darbinieki. Šajā gadā bija ap 200 ziedotāju, ļoti daudzveidīgs un plašs ziedojumu klāsts, kura rezultātā skolēniem izdevās izveidot 46 ļoti bagātīgas pārtikas pakas un iepriecināt vientuļos vecos ļaudis Rembatē, Ķegumā un Tomē. Daži no viņiem saņēma ne tikai ko baudāmu, bet arī siltas zeķes, cimdus vai plecu lakatu. Katrā no paciņām ielikām arī skolēnu gatavotus apsveikumus un eņģelīšus ar novēlējumiem. Paldies tiem skolēnu pašpārvaldes pārstāvjiem, kuri 19. XII devās paciņas nogādāt adresātiem, viņus samīļoja un ieklausījās dzīves notikumos! Tas darīja arī viņus pašus ar jaunu dzīves pieredzi bagātākus un emocionāli jūtīgākus.

 • Regulāri atceramies arī savus pensionētos skolotājus un darbiniekus. Kā jau ierasts, katra klase Ziemassvētkos sagādāja dāvaniņu un apsveica svētkos vienu no viņiem, pasakot paldies par skolā iemītajām atmiņu pēdām.

  21. decembra vakarā notika sākumskolas eglīte „Kas ir Ziemassvētki”. Tā scenāriju veidoja Sākumskolas MK vadītāja un 3. klases audzinātāja Silvija Čevere. Iesaistītas tika visas sākumskolas klases, jo Ziemassvētku brīnumu uzbūra kopā. Tā 2.b klases (audz. S.Krūmiņa) sniegpārsliņas un zaķīši uzskatīja, ka Ziemassvētki nekādi nav iespējami bez eglītes, 1.a klases skolēni (audz. S.Ustinoviča) savā dziesmā ielika eglītē spožu, spožu svecīti. Ziemassvētkos neiztikt arī bez rūķiem, kas gādā dāvanas – par to 4.b klases priekšnesumā „Ziemassvētku vakarā” (audz. S.Čodore). 4.a klase rūpējās par to, lai būtu pie eglītes dziedamas dziesmas (audz. L.Seržante), bet 3. klase posa eglīti ar sniegpārsliņām. Ticiet vai nē, tās krita dejā, kuru bija sagatavojusi audzinātāja S.Čevere, iesaistot itin katru savas klases skolēnu. 4.b klases dejotāji (S.Čodore) izdejoja īstus svētkus ledus pilī, bet 1.b klase (audz. L.Markusa – Ciematniece) savā dziesmā izcepa īstas piparkūkas. Viņi bija tik skaisti brūni, ka gribējās nokost pa mazam cepuma gabaliņam. Ziemassvētki nav iedomājami arī bez citiem dodamā prieka (2.b klases dzejolis), baltām laimes asarām (1.b), kā arī kopīgi dziedātas dziesmas. Šoreiz tā bija Laura Reinika „Zvani un sveces” sākumskolas kora izpildījumā (vadītāja M.Sprukule). Paldies visiem bērniem, kuri bija tik skaisti saģērbušies un spēja klātesošajiem uzburt Ziemassvētku prieku, visām audzinātājām, kuras bija klāt vai kopā ar bērniem uz skatuves, vecākiem par lieliskajiem tērpiem, skolas direktoram V.Samohinam par silto svētku uzrunu, Skolēnu padomes rūķiem par palīdzēšanu un skolas absolventam S.Brīzem par apskaņošanu! Pasākums turpinājās ar Ziemsvētku vecīti un dāvanām, cienāšanos un jautru ballīti.

  Savukārt 22. decembrī notika eglīte 5. – 12. klašu skolēniem. Pasākuma 1. daļā ar savu Ziemassvētku programmu koncertēja 5. – 12. klašu koris (diriģente L.Seržante) sadarbībā ar skolas vokāli instrumentālo ansambli (vadītājs K.Paukšte). Priecājamies, ka skolēniem bija iespēja demonstrēt savu sniegumu arī koncertā Birzgales Tautas namā.

  Skolas direktors Vladimirs Samohins sveica klātesošos svētkos un apbalvoja ar Pateicību vairākus skolēnus, skolotājus un skolas darbiniekus:

  Eritu Krēmeri – Par profesionālu grāmatu krātuves sakārtošanu un bibliotekāro stundu organizēšanu;
  Ainu Zagorsku – Par mākslinieciskas vides radīšanu mācību kabinetā un skolā;
  Lieni Seržanti – Par iesaistīšanos ES projektos, organizējot nometnes bērniem;
  Skolēnu Padomi – Par vērienīgo akciju „Iedegsim sauli Ķegumā!” un „Paēdušam Ķeguma novadam” ieceri un realizāciju;
  Elizabeti Avotiņu – Par uzņēmību, prasmi un aizrautību filmas „Ķeguma skolai – 70” veidošanā un montāžā;
  Sarmīti Ulmani – Par ieinteresētību dežuranta darbā un savu pienākumu veikšanā;
  Antoņinu Umpiroviču – Par apzinīgu darbu skolas vides sakārtošanā;
  Artu Liepu – Par degsmi un aizrautību Jaunsardzes popularizēšanā;
  Kristianu Ņorbu – Par patriotiskuma izkopšanu aktīvā darbībā Jaunsardzē;
  Elīnu Greini – Par līderības un patriotisma izkopšanu Jaunsardzes vienībā;
  Sindiju Kļaviņu – Par valstiskuma izjūtas izkopšanu Jaunsardzes vienībā.

 • Eglītes 2. daļā – 11. klases (audz. A.Ābols) teatralizētais uzvedums „Sniegavīra Ziemassvētki”. Sniegotā mežā – sniegoti notikumi ar klašu kolektīvu sagatavotajiem priekšnesumiem. Bija dziesmas, dejas, teātris, lelles – kas tika ne! Paldies visām klasēm, kuras savu uzdevumu veica ieinteresēti, nopietni, cenšoties iekļauties kopīgā iestudējuma stilistikā, nevis tikai izrādīt sevi. Īpaši gribu uzteikt 11. klases skolēnus par atraisīto aktierspēli un tērpiem, 5.a klases audzinātāju I.Krastiņu par iejušanos Sniegamātes tēlā savas klases jaukajā leduspuķu priekšnesumā, 5.b klases skolēnus (audz. L.Strauss) par lieliskajiem Sniegavīru tērpiem un atraktīvo deju, 9. klasi (audz. M. Sprukule) par savdabīgo ēnu teātri, kā arī 6.b klases (audz. V.Spilberga) izstrādāto mēģinājumu tikt pie savas eglītes.

  Kamēr telpa tika pārkārtota balles daļai kopā ar grupu „Pēc pusnakts”, ieradās Sala tētis un vienoja visus jautrās rotaļās, kā arī iepriecināja ar saldumu paciņu, līdz pienāca tas brīdis kad dejas un fotografēšanās Skolēnu padomes ierīkotajā foto stūrītī varēja sākties.

  Ceru, ka katrs saspringtajā pirmssvētku laikā atrada kādu daļiņu prieka un sirds pārdzīvojuma, kā arī guva spēku jaunajam mācību cēlienam – nu jau 2018. gadā. Darbīgu, jautru, iespaidiem bagātu un veiksmīgo Dzeltenā Suņa gadu!

  Sandra Bērziņa, direktora vietniece

  Dibinātājs

  Ķeguma novads

  Mācību stundu laiki

  Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  1.-6. klasei

  0. stunda 8.10 - 8.50
  1. stunda 9.00 - 9.40
  2. stunda 9.50 - 10.30
  3. stunda 10.40 - 11.20
  Pusdienas 11.20 - 11.50
  4. stunda 11.50 - 12.30
  5. stunda 12.40 - 13.20
  6. stunda 13.30 - 14.10
  7. stunda 14.20 - 15.00

   

  Mācību stundu laiki, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  7.-12. klasei

  0. stunda 8.10 - 8.50
  1. stunda 9.00 - 9.40
  2. stunda 9.50 - 10.30
  3. stunda 10.40 - 11.20
  4. stunda 11.30 - 12.10
  Pusdienas 12.10 - 12.40
  5. stunda 12.40 - 13.20
  6. stunda 13.30 - 14.10
  7. stunda 14.20 - 15.00
  8. stunda 15.10 - 15.50

  Ķeguma skolas salidojums 2017

  Skolēnu autobusi

  Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  7:20 Kaibala - Ķeguma skola 8:10

  16:00 Ķeguma skola -
  Kaibala 16:50

  Lielvārde • Rembate • Glāzšķūnis

  Skatīt visu maršrutu

   

  Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  7:25 Tome - Ķeguma skola 7:58

  16:00 Ķeguma skola - Tome 16:35

  Berkava • Tomes dienas centrs

  Skatīt visu maršrutu


   

  Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  8:15 Ogre - Ķeguma skola 8:35

  Tirgus • Autobusa pietura pie „Maxima” • Ciemupe

  Skatīt visu maršrutu

   

  Skolēnu autobuss, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  7:50 Birzgale -
  Ķeguma skola 8:20

  16:00 Ķeguma skola -
  Birzgale 16:27

  • Lindes parks • Birzgales krusts

  Skatīt visu maršrutu

   

  Skolas Wi-Fi

  realizēts ar
  mikrotiklogo
  atbalstu

  FacebookMySpaceTwitterDiggDeliciousStumbleuponGoogle BookmarksRedditNewsvineTechnoratiLinkedinYoutubeRSS FeedPinterestShare on Google+

  2. semestra plānojums

  Skolēnu padome

  Skolēnu padome, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  seko sociālajos tīklos
  Instagram Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome twitter Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome facebook Ķeguma komercnovirziena vidusskolas Skolēnu padome

  Ķeguma skolēns, Ķeguma skola, Ķeguma komercnovirziena vidusskola

  Skolas avīzes arhīvs

  _____________________


  Ķeguma Novada Ziņas var lasīt šeit.